Algemene Voorwaarden

Arnold Valent

Handelsweg 28b

1693 AZ Wervershoof


06-1335 0917


KVK nr:    58242635

BTW nr:   123404277B01


logo

ALGEMENE VOORWAARDEN


STEIGERHOUT-FACTORY

Handelsweg 28 b

1693 AZ Wervershoof


Steigerhout-Factory  is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer             KVK nr: 58242635    BTW nr: 123404277B01


ALGEMEEN:

Deze Algemene Voorwaarden zijn de basis voor alle bestellingen, leveringen en diensten door Steigerhout-Factory.                                                                                                             

Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten vereisen de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Steigerhout-Factory  Een toestemming per e-mail is voldoende.


BESTELLINGEN:

Als u een bestelling plaatst geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Steigerhout-Factory.


PRIJS:

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alle prijzen zijn in euro's vermeld inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten. Deze zijn in overleg.


BETALEN:

Na een bestelling ontvangt u een bevestiging via de mail met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en het totaalbedrag vermeld, exclusief eventuele verzendkosten. Deze gaan in overleg.

De nader te bepalen aanbetaling dient vooraf per bank  De restant betaling kunt u contact voldoen bij aflevering/ophalen, of dient voor levering over gemaakt te zijn op rekeningnummer

(NL36 RABO 0112.1854.36 T.n.v. Steigerhout-Factory, Wervershoof onder vermelding van: uw naam en bestelde artikel en factuurnummer.


LEVERINGEN:

De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

Steigerhout-Factory verplicht zich de door u bestelde artikelen binnen de daarvoor aangegeven termijn te leveren. Na ontvangst van een aanbetaling wordt het bestelde artikel binnen de termijn geleverd/ aangeboden. Indien artikelen om welke reden dan ook, een langere levertijd hebben, zal dit per mail aan u worden meegedeeld.

Steigerhout-Factory behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst dergelijke bezorgkosten afzonderlijk op te geven.


VERZENDEN:

In overleg bezorgen wij in heel Nederland, (muv van Waddeneilanden).

Zodra wij uw bestelling ontvangen hebben zullen wij een leveringstermijn bepalen.

Steigerhout-Factory bezorgt tot de eerste deur begane grond. In overleg met Steigerhoutwerk kan de chauffeur de afnemer helpen met het op de plaats brengen van de goederen, eventuele schade opgelopen tijdens het plaatsen is voor rekening van de afnemer.   

De steigerhout meubels worden standaard compleet gemonteerd afgeleverd. Weet u niet zeker of het door de deur of tuinopening past? Dan kunnen wij op verzoek de meubels gedemonteerd afleveren.

Wij rekenen 1,- per kilometerverzendkosten (gerekend met anwb-routeplanner)


GARANTIE:

De garantietermijn van Steigerhout-Factory is 2 jaar op de montage.                                                              Steigerhout-Factory garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze redelijkerwijs te verwachten valt van het gebruik van steigerhouten meubilair.

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst te controleren.

Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Steigerhout-Factory. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Steigerhout-Factory schriftelijk worden gemeld.

Indien klachten van de afnemer gegrond worden bevonden, zal Steigerhout-Factory naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoedingtreffen.                                                                                                                       

Iedere aansprakelijkheid van Steigerhout-Factory voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,

vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Deze garantie geldt niet indien de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

Of als de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld.

 

ANNULERING:

Deze gaan altijd in onderling overleg. Indien Steigerhout-Factory reeds begonnen is met uw order zullen er kosten verbonden zijn aan een annulering.

Indien u de bestelling niet binnen 3 dagen na bevestiging van Steigerhout-Factory heeft geannuleerd of geen bevestiging van de annulering kunt overleggen, dan bent u betalingsplichtig.


WIJZIGINGSRECHT:

Steigerhout-Factory behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en / of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Steigerhout-Factory. Op alle overeenkomsten, gesloten met Steigerhout-Factory, is Nederlands recht van toepassing.


Op deze pagina staan onze Algemene Voorwaarden geschreven.

Mocht u toch nog vragen hebben met betrekking tot onze diensten en/of artikelen, stuurt u dan een mailtje naar info@steigerhout-factory.nl of neem contact op met 06-1335 0917